دوستان من
رویدادهای آینده و فعلی
No events created or attended by the user yet.
مشاهده همه رویدادها (0)
تبلیغات گوگل
اطلاعات تبلیغات گوگلی تنظیم نشده است.
آخرین عکسهای من
RSS
مسیر اشتراک مشخص شده معتبر نیست
مکان دوستان من

هیچ چیز همچون اراده به پرواز،پریدن را آسان نمیکند.

z_n این را دوست دارد.
sami.ft ایول داری 10 ماه قبل
loader
loader
Attachment
m.lr یک پوشش نمایه جدید دارد. 10 ماه قبل
sami.ft مرکه وخیلی زیبا 10 ماه قبل
loader
loader
Attachment
m.lr یک پوشش نمایه جدید دارد. 10 ماه قبل
snm این را دوست دارد.
sami.ft 10 ماه قبل
loader
loader
Attachment
m.lr 4 تصویر در آلبوم lovly به اشتراک گذاشته شد 10 ماه قبل

عکس ها در حال بارگذاری
snm این را دوست دارد.
sami.ft 10 ماه قبل
loader
loader
Attachment

snm دوست m.lr است

#خدا گفت:"بخوان برای من بخوان،این منم که دوستت دارم،سیاهی ات را و خواندنت را"
و کلاغ خواند.این بار عاشقانه ترین آوازش را.
خدا گوش داد و لذت برد و جهان زیبا شد#
...
نمایش بیشتر

sami.ft 10 ماه قبل
loader
loader
Attachment

خسته ام ، این دست ها خسته اند و چرا اینقدر خسته اند؟
دقیق می شوم ، دقیق و متمرکز می شوم بلکه بشنوم ، بلکه صدایش را بشنوم ، اما نه ، فقط یک کلاغ روی بلندترین...
نمایش بیشتر

snm این را دوست دارد.
sami.ft خیلی خیلی خوب بود 10 ماه قبل
loader
loader
Attachment