دوستان من
رویدادهای آینده و فعلی
No events created or attended by the user yet.
مشاهده همه رویدادها (0)
تبلیغات گوگل
اطلاعات تبلیغات گوگلی تنظیم نشده است.
آخرین عکسهای من
RSS
مسیر اشتراک مشخص شده معتبر نیست
مکان دوستان من

هیچ چیز همچون اراده به پرواز،پریدن را آسان نمیکند.

z_n این را دوست دارد.
sami.ft ایول داری 1 سال قبل
loader
loader
Attachment
m.lr یک پوشش نمایه جدید دارد. 1 سال قبل
sami.ft مرکه وخیلی زیبا 1 سال قبل
loader
loader
Attachment
m.lr یک پوشش نمایه جدید دارد. 1 سال قبل
snm این را دوست دارد.
sami.ft 1 سال قبل
loader
loader
Attachment
m.lr 4 تصویر در آلبوم lovly به اشتراک گذاشته شد 1 سال قبل

عکس ها در حال بارگذاری
snm این را دوست دارد.
sami.ft 1 سال قبل
loader
loader
Attachment

snm دوست m.lr است

#خدا گفت:"بخوان برای من بخوان،این منم که دوستت دارم،سیاهی ات را و خواندنت را"
و کلاغ خواند.این بار عاشقانه ترین آوازش را.
خدا گوش داد و لذت برد و جهان زیبا شد#
...
نمایش بیشتر

sami.ft 1 سال قبل
loader
loader
Attachment

خسته ام ، این دست ها خسته اند و چرا اینقدر خسته اند؟
دقیق می شوم ، دقیق و متمرکز می شوم بلکه بشنوم ، بلکه صدایش را بشنوم ، اما نه ، فقط یک کلاغ روی بلندترین...
نمایش بیشتر

snm این را دوست دارد.
sami.ft خیلی خیلی خوب بود 1 سال قبل
loader
loader
Attachment